Đóng vai bạn Hùng (nhân vật trong bài Cái gì quý nhất?) nêu ý kiến tranh luận

Đóng vai bạn Hùng (nhân vật trong bài Cái gì quý nhất?) nêu ý kiến tranh luận

Gợi ý

Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không? Mà để làm ra một hạt lúa, người nông dân phải bỏ ra bao nhiêu là công sức. Ca dao có câu: “Ai ơi bưng bát cơm đầy – Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”. Chú Trần Đăng Khoa cũng viết trong bài Hạt gạo làng ta, hạt gạo là hạt vàng đấy.

Vanmaulop5.com

Xem thêm:  Bài văn tả bộ sách giáo khoa lớp 5 của em