Đóng vai bạn Quý (nhân vật trong bài Cái gì quý nhất?) nêu ý kiến tranh luận

Đóng vai bạn Quý (nhân vật trong bài Cái gì quý nhất?) nêu ý kiến tranh luận

Gợi ý

Bạn Hùng nói không đúng. Quý nhất phải là vàng. Mọi người chẳng thường nói quý như vàng là gì? Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo. Lúa gạo thì không phải là nhiều, nhưng cũng không khó khăn lắm để mua được, còn vàng thì ít lắm, lại rất đắt. Mẹ tớ bảo một cây vàng bằng mấy tấn thóc đây.

Vanmaulop5.com

Xem thêm:  Kể chuyện về một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở vùng quê khác