Mở rộng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận rằng không khí là cần nhất đối với cây xanh

Mở rộng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận rằng không khí là cần nhất đối với cây xanh

Gợi ý

Cây xanh rất cần khí trời. Không có khí trời thì cây cối đều chết rũ, muôn loài đều không thể tồn tại. Không có đất, cây cối cũng chưa chết ngay, thiếu nước, vẫn có thể sống thêm ít lâu nữa, nhưng nếu không có không khí thì cái chết sẽ đến rất nhanh. Liệu cây cối sẽ cầm cự được bao lâu khi không có không khí chứ?

Vanmaulop5.com

Xem thêm:  Tả người thân của em (Người Mẹ)